સોલાર ફેન્સીંગ સહાય યોજના |Gujarat Solar Fencing Yojana 2022

Gujarat Solar Fencing Yojana 2022

સોલાર ફેન્સીંગ સહાય યોજના | Gujarat Solar Fencing Yojana | Solar Fencing Yojana Gujarat | Gujarat Solar Fencing Yojana 2022 |  i khedut Portal Yojana દેશના ખેડૂતો ની સમસ્યાઓ દૂર કરવા ગુજરાત સરકાર I khedut Portal ના મધ્યમ થી ખેડૂતો ને એના જરૂરત ના સમાન પર સબસિડી આપી ને તેને સહાય પૂરી પડે છે. જેની … Read more

Ayushman bharat yojana 2022 gujarati | આયુષ્માન ભારત યોજના

Ayushman bharat yojana 2022 gujarati

Ayushman Bharat yojana 2022 | Ayushman Bharat yojana in Gujarati pdf | Ayushman Bharat yojana 2022 Gujarati | આયુષ્માન ભારત યોજના | આયુષ્માન કાર્ડ ડાઉનલોડ કેવી રીતે કરવું? । Ayushman Card Download In Gujarati | Ayushman Bharat Yojana Gujarat Hospital List શું તમે પણ Ayushman bharat yojana 2022 gujarati વિષે ની માહિતી સોધી રહ્યા છો તો … Read more

Drum Sahay Yojana 2021 | ડ્રમ તેમજ બે પ્લાસ્ટિકના ટબની સહાય | Two Plastic Baskets Sahay Yojana 2021

dram sahay yojana 2021

નમસ્કાર મિત્રો આજે આપણે Drum Sahay Yojana 2021 વિષે વાત કરવાના છીએ. આ યોજનામાં કેટલા ડોકયુમેંટ જોઈશે , કોને કોને આ યોજનાનો લાભ મળશે એની સંપૂર્ણ માહિતી આ પોસ્ટ માં છે તો તેને છેલ્લે સુધી જોતાં રહેજો. ગુજરાત સરકારે ખેડૂતો માટે મલ્ટી પર્પઝ ઉપયોગ હેતુ ડ્રમ તેમજ બે પ્લાસ્ટિકના ટોકર(ટબ) ખરીદી માટે સહાય આપવાની યોજના … Read more

chatri sahay yojana 2021 | Umbrella Scheme gujarat

ગુજરાત સરકાર દ્વારા આપવામાં આવતી તમામ યોજનાઓની માહિતી માટે ગુજરાત આઈ ખેડૂત પોર્ટલ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. ગુજરાત રાજ્ય માટે કૃષિ, પશુપાલન, બાગાયત, મત્સ્યોદ્યોગ, જમીન અને જળ સંરક્ષણ યોજનાઓ ઉપલબ્ધ છે. ખેડૂતો તેઓ પોતાના સહાય માટેના સાધનો ત્યાથી મેડવી શકે છે. આ પોર્ટલ માં જે સરકાર દ્વારા દર વર્ષે ખેડૂતો માટે સહાય આપતી હોય છે. … Read more

Bike Sahay Yojana Gujarat Form | Full Details 2020-21

 Bike Sahay Yojana Gujarat Full Details 2020-21 Eligibility criteria important documents of Gujarat two wheeler scheme This scheme is only for those students who are studying in class 9th to 12th Aadhar card School certificate Bank account details Passport size photograph Mobile number Procedure to Apply Online Gujarat Electric e-Vehicle Scheme Application Form 2021 Step … Read more

Shikshan Sahayak Recruitment 2021 Apply Online Job Vacancies 2021

 Shikshan Sahayak Recruitment 2021 Apply Online Job Vacancies 2021 લાયકાત અને જગ્યા : લાયકાત :- TAT પાસ હોવા જોઈએ  1. માધ્યમિક : ગુજરાતી માધ્યમ: 2258 જગ્યાઓ   ,  અંગ્રેજી માધ્યમ : 49 જગ્યાઓ 2. ઉચ્ચતર માધ્યમિક : ગુજરાતી માધ્યમ : 3312 જગ્યાઓ   ,    અંગ્રેજી માધ્યમ : 70 જગ્યાઓ વય મર્યાદા :-  21 થી 39 વર્ષ … Read more