રાજ્યના ખેડૂતોને અતિવૃષ્ટીથી થયેલા નુકશાનની મળશે સહાય, કૃષિ પ્રધાને કરી મોટી જાહેરાત

ગુજરાતના ખેડૂતો માટે સૌથી મોટા રાહતના સમાચાર સામે આવ્યા છે. કૃષિ પ્રધાન રાઘવજી પટેલે અતિવૃષ્ટીથી ખેતીમાં થયેલા નુકસાનની સહાય મુદ્દે …

Read more